Darbo sauga Vilniuje: darbuotojo ir darbdavio bendradarbiavimas

darbo sauga VilniujeDarbdavys yra atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą, tačiau brėžiant ribas negalima pamiršti ir darbuotojų atsakomybės. Iš tiesų darbo sauga Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose yra paremta glaudžiu darbdavio ir darbuotojo bendradarbiavimu. Visų pirma negalima pamiršti, kad įmonės vadovas neturi žinių apie konkrečius rizikos faktorius, tuo tarpu darbuotojai turi darbinės patirties, padedančios suprasti, kaip yra atliekamas konkretus darbas ir kokia rizika iškyla vienoje ar kitoje darbo vietoje. Tik noras bendradarbiauti ir kryptingas sprendimų ieškojimas padės užtikrinti saugią darbo aplinką ir pasirūpinti darbuotojų gerove.

Kodėl tai svarbu?

Darbdaviams būtina darbuotojų pagalba, kad jie galėtų suvokti tikrąsias problemas ir parinkti efektyviausias apsaugos priemones. Tuo tarpu darbuotojai, dirbdami saugioje aplinkoje, jausis labiau motyvuoti ir užtikrins produktyvesnius rezultatus. Darbo sauga Vilniuje ir kituose šalies miestuose numato, kad darbuotojai privalo būti informuoti visais su jų sauga ir sveikata susijusiais klausimais ir turi gauti tiesioginius nurodymus, užtikrinančius dirbančio asmens gerovę. Darbuotojai turi būti informuojami ir konsultuojami jiems patogiu metu.

Už ką atsakingas darbdavys?

Svarbiausia darbdavio užduotis yra užtikrinti, kad bet koks pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai būtų tinkamai valdomas, parenkant būtinas apsaugos priemones, rengiant konsultacijas ir mokymus. Darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojai ar jų atstovai dalyvaus sprendimų priėmime ir padės kurti saugią darbo aplinką. Konsultacijos saugos ir sveikatos klausimais turi vykti visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, neatsižvelgiant į jų dydį ar darbuotojų skaičių. Kitaip sakant, darbdavys turi skatinti atvirą dialogą, kuriame dalyvautų visi įmonės darbuotojai ar jų atstovai ir ieškoti efektyviausių priemonių, kurios užtikrintų vykdomų darbų sklandumą, pasirūpintų darbuotojų sauga ir sveikata.

Už ką atsakingas darbuotojas?

Darbuotojas privalo prisidėti prie darbdavių kuriamų apsaugos priemonių ir užtikrinti, kad visi darbai būtų vykdomi saugioje aplinkoje. Darbo sauga Vilniuje numato, kad darbuotojas turi rūpintis savo ir kitų žmonių sauga ir sveikata, bendradarbiauti su darbdaviu visais saugos ir sveikatos klausimais, išklausyti mokymus dėl rizikingos įrangos ar pavojų keliančių medžiagų naudojimo, informuoti darbdavį tuo atveju, jei netinkamos saugos priemonės kelia grėsmę jo paties ar kolegų saugai ir sveikatai. Kitaip sakant, darbuotojo dalyvavimas saugos sprendimuose neturi būti suvokiamas kaip pasyvus elgesys, laikantis numatytų taisyklių, t. y., jei darbuotojas nori užtikrinti tinkamą sveikatos apsaugą ir saugą, jis turi išnaudoti visas šiam tikslui numatytas priemones.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *