keyboard_arrow_right
teisininkų paslaugas
Verslas

Ar turėčiau parduoti skolą?

Skolų pirkimas dažnai yra atliekamas praėjus ilgesniam laikui, kai skolos išieškojimas nebuvo sėkmingas. Specializuoti skolų pirkėjai vykdo šį procesą, pasiūlydami abiems šalims naudingą skolos atpirkimo sumą. Parduota skola pradiniam kreditoriui padeda nutraukti ryšius su nemokiu asmeniu.

Skolų pirkimas yra galimybė įmonėms ar privatiems asmenims parduoti skolą. Skolintojas dažnai mato ribotas galimybes susigrąžinti skolą iš skolininko, todėl skolų pirkimas tampa paslauga siūlanti greičiausią ir geriausią išeitį.

Užuot laukią, kol skolintojas visiškai sumokės skolą, ją galima perparduoti, greitai atgaunant skolos dalį. Skolų pirkimas yra puiki alternatyva skolai, kuri pradiniam skolintojui gali būti ypač naudinga. Skolų pirkimas apsaugo nuo nereikalingų išlaidų, nemokių asmenų ir išieškojimo procesų, reikalaujančių papildomų finansų.

Skolų pirkimas leidžia perimti skolą ir su ja susijusias visas teisines ir kitas nemalonias problemas. Net ir nedidelė skola su nemokiu skolintoju gali kurti nemažas finansines išlaidas. Skolų pirkimas gali atnešti skolintojui pelną, atsižvelgiant į galimas išlaidas, siekiant priversit nemokų asmenį grąžinti skolą.

Skolų pirkimas yra naudinga paslauga tiek privačioms šalims, tiek komercinėms įmonėms. Jei turite verslą ar esate privatus asmuo, nemokūs klientai ir kiti skolininkai įtraukia ilgus ir užsitęsti linkusius teisinius procesus. Skolų pirkimas leidžia to išvengti ir per trumpą laiką atgauti dalį skolos.

Skolų pirkimas ir skolų pirkėjai apsaugo nuo agresyvių skolininkų, kenkiančių Jūsų verslui ir kasdienybei. Piktybiškai nemokūs ar kitaip komplikuoti skolininkai, dėka skolų pirkimo yra pamirštami.

Skolų padengti negalintis, nuolatos vėluojantis skolintojas yra perimamas. Skolų pirkimas  įmonėms suteikia greitus pinigus, kuriuos toliau galima investuoti į verslą. Taip išvengiant besikaupiančių nemokių klientų ir tuštėjančios verslo sąskaitos.

Apsaugokite savo prekės ženklą. Skolų pirkimas tai procesas, galintis padėti su rizikos valdymu. Nemokūs klientai dažnai tik kenkia prekės ženklui ir verslo reputacijai. Skolų pirkimas kuria tvirtas įmonės, be nemokių klientų.

Skolų pirkimas leidžia nedelsiant susigrąžinti dalį negrąžintos skolos, nesinaudojant kartais užsitęsiančiais išieškojimo procesais. Perpirkus skolą, visi sandoriai bei teisiniai procesai yra perimami, išsklaidomi konfliktai ir kuriamas finansinis bei emocinis  palengvėjimas.

Verslas

Sklandus santuokos nutraukimas – ar tai pasiekiama

Jei jūs visuomet svajojote apie labai laimingą ir puikią santuoką, kurioje vyrautų pilnatvė ir darna, tačiau šią akimirką susiduriate su labai rimtomis savo santuokos problemomis, turbūt jaučiatės patekę į labai sudėtingą ir keblią padėtį. Suprantama, kad tokiais atvejais yra sudėtinga galvoti apie santuokos nutraukimą, nes pirminiai lūkesčiai buvo visiškai kitokie.

Kaip bebūtų, kartais tenka pripažinta tikrąją padėtį ir suprasti, kad kelio atgal nėra ir galimybės ištaisyti padarytas klaidas taip pat nebėra jokios galimybės. Ir, žinoma, tai tikrai nereiškia, kad dėl tokių sunkumų ir nenusisekusios santuokos esate kalti jūs. Tačiau vėlgi, neretai tokiais atvejais dėl skyrybų būna vienaip ar kitaip kalti abu sutuoktiniai.

Be abejo, kai galvojama apie savo santuokos nutraukimą, tikrai neturėtų atsirasti vietos vienas kito kaltinimams, kadangi tai sukeltų tik dar daugiau įvairių problemų ir nesutarimų. Jei nusprendžiama nutraukti savo santuoką, visų pirma reikėtų pagalvoti apie tai, kaip būtų galima daugelį svarbiausių klausimų išspręsti taikiu būdu. Tai leistų jums lengviau pajudėti iš dabartinio taško ir išvengti daugybės papildomų nervų bei milžiniškos įtampos. Skyrybos, kurios įvyksta bendru sutarimu, būna kur kas sklandesnės ir paprastesnės. Taigi, akivaizdu, kad kiekvieni išsiskirti nusprendę sutuoktiniai visų pirma turėtų pagalvoti būtent apie tokį skyrybų būdą.

Kita vertus, galite teigti, kad yra kur kas lengviau pasakyti nei padaryti. Ir iš tiesų, tenka pripažinti, kad kai kuriose porose atrasti bendrą kompromisą būna pernelyg sudėtinga. Taip pat nereikia pamiršti atvejų, kuomet sutuoktiniai vienas kito atžvilgiu būna nusiteikę ypač neigiamai ir nė neketina leistis į jokias kalbas ar vienas kitam nusileisti. Taigi, tokiose situacijose ypatingai svarbiomis tampa profesionalios skyrybų paslaugos, nes būtent jos padeda sklandžiau įgyvendinti visus svarbiausius skyrybų proceso veiksmus.

Tuo tarpu, jei jūs iki šiol dar nebuvote pagalvoję apie skyrybų paslaugas ir net nenumanote, kas jums galėtų pagelbėti lengviau išsiskiriant, nepamirškite, kad šiuolaikinėje rinkoje skyrybų advokatų skaičius yra labai didelis. Tai reiškia, kad jei jūs skirsite vieną kitą papildomą savo laiko minutėlę, turėsite puikią galimybę surasti daugybę skyrybų advokatų, iš kurių jums beliktų pasirinkti jums tinkamiausius.

Bet kuriuo atveju, jei jūs pasinaudosite internetu ir rinksitės neskubėdami, jums turėtų nesunkiai pavykti surasti labai patyrusius ir savo darbą puikiai išmanančius skyrybų advokatus. Tuomet jums nuo pečių nukristų labai daug papildomo vargo, kuris taptų neišvengiamas, jei jūs šiame sudėtingame laikotarpyje nesikreiptumėte į skyrybų advokatus. Be to, tai jums padėtų būti tikriems, kad skyrybų dokumentai bus užpildyti teisingai ir visas skyrybų procesas bus vykdomas atsižvelgiant į mūsų šalies įstatymus.

Verslas

Advokatų kontora apie teisinius darbuotojo ir darbdavio santykius

advokatų kontora

advokatų kontoraDarbuotojo ir darbdavio santykiai paremti tarpusavio pagarba ir sąžiningu susitarimu, t. y. nei viena, nei kita pusė neturi siekti pasipelnyti kito asmens sąskaita. Deja, realybė yra kiek kitokia – advokatų kontora teigia, kad darbo santykiai yra viena dažniausių teisinių problemų, kurias išspręsti nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Vienas svarbiausių jūsų darbų, siekiant užbėgti galimiems nesutarimams už akių – atidžiai perskaityti susitarimus. Neretai darbdavys siūlo pasirašyti vieną ar kitą sutartį, kurioje nurodomos tik vienai pusei naudingos sąlygos, pvz., darbuotojo sutikimas atlyginti nuostolius, investuoti į savo paties mokymus ir t. t. Advokatų kontora primena ne tik atidžiai perskaityti jums siūlomą sutartį, bet ir racionaliai įvertinti joje įvardytas sąlygas.
Itin daug klausimų kelia nekonkuravimo sutartys. Daugelis darbdavių nori, kad darbuotojas po darbo sutarties nutraukimo numatytą laiką (pvz., 2 metus) neatliktų tos pačios veiklos, tačiau jokios kompensacijos darbuotojui nesiūlo. Įstatymas numato, kad nekonkuravimo sutartys privalo atitikti protingumo, teisingumo ir sąžiningumo nuostatas, t. y. tarpusavio susitarime turi būti numatyta pusiausvyra tarp abiejų nekonkuravimo sutarties šalių interesų. Tai reiškia, kad už asmens laisvės suvaržymą darbdavys turi pasiūlyti sąžiningą kompensaciją. Priešingu atveju tokia sutartis bus suvokiama kaip dokumentas, įtvirtinantis šalių nelygybę, todėl sutartis gali būti pripažinta negaliojančia, jei viena iš šalių kreipsis į teismą.

Nepamirškite, kad prieš pasirašydami darbo sutartį, turite atidžiai ją perskaityti. Nebijokite derėtis su darbdaviu dėl jums keliamų sąlygų, jei šios, jūsų nuomone, pažeidžia jūsų teisėtus lūkesčius. Advokatų kontora primena – sutartys pasirašomas vadovaujantis laisvės principu, t. y. šalys gali nustatyti tarpusavio teises ir pareigas visiškai laisva valia ir vadovaudamiesi savo nuožiūra. Tiesa, šios teisės ir pareigos negali prieštarauti viešajai tvarkai, moralei ir imperatyviosioms įstatymo nuostatoms.

Itin daug klausimų kelia ir atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju. Darbo kodekso 141 straipsnis numato, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su darbuotoju jo atleidimo dieną, jei darbdavio ir darbuotojo susitarimu ar įstatymais nėra nustatyta kita atsiskaitymo su darbuotoju tvarka. Deja, praktikoje atsiskaitymas su atleistu darbuotoju tęsiamas iki kelių dienų, kelių savaičių ar kelių mėnesių. Tokiu atveju darbdavys privalo už uždelstą laiką sumokėti vidutinį darbo užmokestį, išskyrus tuos atvejus, kai delsimas vykdomas dėl paties darbuotojo kaltės. Minėtoji teisės norma apibrėžia teisinį mechanizmą, kuriuo darbuotojui kompensuojamas neišmokėtas darbo užmokestis bei kitos darbuotojui priklausančios išmokos, ir nurodo sankciją darbdaviui, jei šis su atleidžiamu darbuotoju neatsiskaito jo atleidimo dieną.